Anteckningar

I denna lektion kommer du att lära dig använda den inbyggda anteckningsfunktionen i programmet.