PV Kalkyl Byggplåt

Det unika med PV Kalkyl Byggplåt är att du kan läsa in ritningarna i programmet och mängda direkt på skärmen. Det sparar dig mycket tid. Du får också möjlighet att räkna på det sätt som passar dig, antingen via färdiga mallar eller så bygger du upp din egen kalkyl från grunden.

Med PV Kalkyl Byggplåt:

  • Räknar du rätt och snabbt.
  • Minskar du felmarginalerna och materialspillet.
  • Ser du effekten av en prisreducering.
  • Ökar du din vinst.

PV Kalkyl Byggplåt hette innan PVF-Kalkyl Byggplåt vilket du kommer att se i lektionerna. Börja med lektion 1 och du kommer snart kunna programmet utan och innan och vara ytterligare ett steg mot att räkna som ett proffs.