PV Entreprenad

När man räknar på jobb är det viktigt att hålla ordning och reda på sinna kalkyler och de handlingar som ligger till grund för det lämnade anbudet. Det är också viktigt att ha ett system som gör det möjligt att enkelt följa upp alla lämnade anbud och föra historik kring vilka typer av jobb man får samt till vilken byggare, med hjälp av PV Entreprenad blir detta enkelt.

Med PV Entreprenad:

  • Håller du ordning och reda på dina förfrågningar.
  • Automatisk sortering av handlingar.
  • Batch utskrift.
  • Egenkontroll på dina kalkyler.
  • Enkel uppföljning av lämnade anbud.
  • Du sparar tid och minskar risken för fel.

Utöver detta så kan du med hjälp av Entreprenad skapa tidplaner, ätor, arbetsbeskrivningar samt göra en kma pärm.

I AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) framgår att entreprenören skall upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan sedan avtal har ingåtts. Alla tjänar på en bra plan, men ibland tar upprättandet lite mer tid än önskat.

För att underlätta och effektivisera arbetet med en sådan plan och för att säkra att kvalitets- och miljöarbetet håller en god standard, erbjuder vi Entreprenad. Det är ett dataprogram som behandlar kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt digital lagring av hela projekt. Med PV Entreprenad har företaget ett redskap som i princip sköter varje projekt enligt AB04 2:2. På bara 5 minuter kan du via formulär upprätta en godkänd kvalitets- och miljöplan. En plan som dessutom är enkel att följa under arbetets gång.

PV Entreprenad hette innan PVF-Entreprenad vilket du kommer att se i lektionerna. Börja med lektion 1 och du kommer snart kunna programmet utan och innan och vara ytterligare ett steg mot att räkna som ett proffs.