Artiklar

Artiklarna är till för att du ska kunna se vad man ska tänka på när man räknar på olika detaljer. Förutom en massa detaljer finns här också artiklar om olika takytor så som bandtäckning, skivtäckning m m. Artiklarna tar upp vilka arbetsmoment i ackordsprislistan som ingår i den specifika detaljen, vad som är viktigt att ta med i beräkningarna och vad AMA Hus föreskriver.

Artiklarna är skrivna på ett sådant sätt att de är den perfekta komplementet när du räknar på en detalj i Kalkyl Byggplåt. Skulle det vara så att du inte har Kalkyl Byggplåt så är det ingen fara. Principerna stämmer mer eller mindre överens med alla sätt att räkna på byggnadsplåt.