Anteckningar

I denna videon kommer du att lära dig att skriva in reservationer och övriga förutsättningar så att de kommer med på anbudet.