← Tillbaka till Artiklar

Fjälltäckning

Underlag

Vid fjälltäckning är det viktigt att veta vad plåten ska fästas i. I de allra flesta fall monteras plåten på ett pappat träunderlag. I dessa fall behöver du inte ta med något extra i kalkylen. Ibland består underlaget av isoleringen eller betong. Det gäller då att ta med detta merjobb i kalkylen.

Om plåten läggs på ett underlag av isolering eller betong ta då med det i kalkylprogrammet.

Yta och antalet fjäll

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga takets längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Utöver själva ytan får du också ett styckepris per fjäll. Om fjällen är små blir det fler fjäll per kvm än om de är stora, vilket betyder att du måste räkna ut hur många fjäll det går på en kvadratmeter. Sedan tar du antal fjäll per kvm gånger ytan på taket.

Vid egen tillverkning av fjäll, välj då både tillverkning och montering i kalkylprogrammet. Vid köp av färdiga fjäll väljs endast montering i programmet.

Sneddade fjäll

I anslutning till nock, snednock, fotplåt, hängskivor och övriga hinder i tak får du sneddade fjäll. Det är viktigt att dessa tas med i kalkylprogrammet.

Vinkelrännfals

Vid vinkelrännorna på taket får du en vinkelrännfals på var sida om själva vinkelrännan. Har du 10 m vinkelränna får du 20 m vinkelrännfals. I vinkelrännfalsen ingår sneddandet av anslutande fjäll.

Om vinkelrännan ska göras i titanzink ska taktäckningen anslutas till vinkelrännan med lödbleck. Viktigt att lödning och själva lödblecket tas med i kalkylprogrammet.

Anslutningsplåtar

Utöver själva fjällen som tas med i ytan ska du också ha med nockplåtar, fotplåt, hängskivor, ståndskivor och vinkelrännor. Se till att ta ut längden på respektive plåtar och ta med rätt tillklippsbredd i kalkylprogrammet.

Hörn

Det är viktigt att ta med alla falsade hörn och gavlar i kalkylprogrammet. Med hörn menas hörn i ståndskivor, hängskivor och brandmurar.

hörn täckning

De hörn som uppstår vid skorstenar, takluckor m.m. tas inte med i taktäckningen. Dessa hörn hanteras när du tar med själva hindret i sig.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Montering klammer, skruv
  • Bättringsmålning

Exempel på moment som inte ingår är:

  • Infästning i betong
  • Tillhörande garneringslister

När du räknar på en fjälltäckning är det viktigt att tänka på följande:

  • Underlag
  • Yta och antalet fjäll
  • Sneddade fjäll
  • Vinkelrännfals
  • Anslutningsplåtar
  • Hörn