Lektion 3 – Förfrågan (snabb)

I denna lektion kommer du lära dig grunderna för hur du snabbt skapar en förfrågan. Genom att skapa en förfrågan och sortera handlingarna i programmet kommer du att effektivisera anbudsprocessen. Videon tar upp:

  • Skapa en ny förfrågan
  • Få in dokument i programmet
  • Automatisk sortering av handlingar
  • Skriva ut
  • Email