Grunduppgifter

I denna videon kommer du att lära dig att ställa in vilka grunduppgifter som ska gälla för alla nya kalkyler. Med grunduppgifter menar vi materialspill, extratid, timkostnad, fast kostnad per timme, personal omkostnader, påslag material, påslag övriga kostnader, påslag UE, Rot arbete på plats, timberäkning och utskrifts vy.