← Tillbaka till Artiklar

Helbeslagen kupa

I helbeslagen kupa inkluderas även kupor som beslås med plåt fast de står i ett tak av överläggsplattor.

Helbeslagen garneringskupa

I dessa fall, ta även med fasonering samt underbeslag när du räknar på kupan.

Yta tak

När man räknar på en helbeslagen takkupa får man en yta på själva taket. Taket kan antingen bandtäckas eller bekläs med skivtäckning. Se vad handlingarna hänvisar till och ta med det i kalkylprogrammet. Läs också artikeln bandtäckning respektive skivtäckning för mer information.

Yta vägg

När man räknar på en helbeslagen takkupa så får man en yta på själva väggen. Väggen kan antingen bandtäckas eller bekläs med skivtäckning. Se vad handlingarna hänvisar till och ta med det i kalkylprogrammet. Läs också artikeln bandtäckning respektive skivtäckning för mer information.

Nock

På de kupor som nock förekommer fås alltid en så kallad nockfals. Ibland står det i handlingarna att nocken ska utföras luftad. Det är då viktigt att ta med rätt nock i kalkylprogrammet då det är betydligt mer jobb att utföra en luftad nock jämfört med en vanlig nockfals. I den luftade nocken ingår ståndskivor, fästbleck samt nätskydd. När du räknar med en luftad nock i kalkylprogrammet behöver endast antalet meter luftad nock, yta och eventuella hörn/gavlar tas med.

Nockfals kupa

Snednock

På de kupor som snednock förekommer fås alltid en snednocksfals. I priset för snednock ingår sneddning av skivor och hörn. När du räknar med snednocken i kalkylprogrammet behöver bara antal meter snednock tas med.

Snednock kupa

Vinkelrännfals

På de kupor som vinkelrännor förekommer fås alltid en vinkelrännfals på var sida om själva vinkelrännan. Det vill säga har man 10 m vinkelränna får man 20 m vinkelrännfals. Ibland utförs vinkelrännan med så kallade sneda sidbitar. Om sneda sidbitar ska användas är det viktigt att ta med det i kalkylprogrammet. Detta eftersom de är betydligt dyrare än att göra vinkelrännan enbart med en vinkelrännfals på vardera sida. Enligt AMA Hus 14 ska sneda sidbitar användas när vinken mellan ståndfalsen och vinkelrännfalsen är mindre än eller lika med 45 grader.

vinkelrännsfals kupa

Om vinkelrännan ska göras i titanzink ska taktäckningen anslutas till vinkelrännan med lödbleck. Viktigt att ta med lödning och själva lödblecket i kalkylprogrammet.

Sneddade skivor

Då kupan är helbeslagen uppstår mer eller mindre alltid en sneddning av väggskivorna på kupans kortsidor. Ta då med det i kalkylprogrammet.

Sneddade skivor kupa

Språngbleck/fotplåt

Vid språnget på kupan fås alltid ett språngbleck, även kallad fotplåt. Man får även ett rörelsemån mellan taktäckningen och språngblecket. Detta för att täckningen ska kunna ta upp temperaturrörelser i plåten. Normalt tillklipp på språngblecket är 300 mm.

Se till att ta med så många meter språngbleck som det finns språng på kupan. Ta även med rörelsemån i kalkylprogrammet.

Språngbleck kupa

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Kupplatta
 • Hörn 6st

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Nock
 • Snednock
 • Vinkelrännfals/fals mot taket
 • Sneddade skivor
 • Språngbleck/fotplåt
 • Yta tak
 • Yta vägg

När du räknar på en helbeslagen kupa är det viktigt att tänka på följande:

 • Nock
 • Snednock
 • Vinkelrännfals
 • Språngbleck/fotplåt
 • Yta tak
 • Yta vägg

Vad säger AMA Hus 18 om helbeslagna kupor:

 • Se artikel bandtäckning respektive skivtäckning