Räknemallar och räkna utan ritning

I denna lektion kommer du att lära dig hitta rätt räknemall och hur man matar in sina mängder i programmet.