Övrigafunktioner på ritning

I denna lektion kommer du att lära dig de övriga funktionerna som finns att göra på ritning.

  • Filter
  • Gå till Wizard
  • Fri ritningsmarkering
  • Stämpel