Mängda och navigera på ritning

I denna lektion kommer du att lära dig hur du tar ut mängder på ritningar i programmet. Du kommer också att lära dig snabbknappar och hur man navigerar med musen.