Lektion 1 – Orientering

I denna lektion kommer du få en snabb orientering i programmet. Du lär dig hitta var allt finns samt få en grundläggande förståelse var man gör vad.