Orientering

Om man vill bli riktigt bra på att räkna på jobb är det några saker man ska ha kol på, de är:

  • Ritningar
  • AB 04
  • ABT 06
  • Privatpersoner
  • Anbudsprocessen
  • Sista handlingens princip
  • Hus AMA

I denna lektion kommer du att lära dig dessa grundläggande begrep och hur de hänger i hop.