Kalkyllistan

I denna lektion kommer du att få en första genomgång av kalkyllistan och hur man använder och anpassar den.