← Tillbaka till Artiklar

Stosar t.o.m 65 cm i omk planplåt

Yta

När man räknar på en stos t.o.m 65 cm får man en yta på själva stosen. I ytan räknar du med eventuell hatt. Minsta yta enligt ackordsprislistan är 0,2 kvm, så oavsett storlek på stosen ska minst 0,2 kvm tas med.

I hinder

Om stosen är placerat i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per stos. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m. Stos som placeras i nock räknas som ett hinder.

I delar

Om stosen görs i fler än en del är det viktigt att detta tas med i kalkylprogrammet. Fler delar kan t.ex. fås vid tätning kring en fast stolpe eller liknande. En stos som utförs i mer än två skivor räknas också som två delar.

stos i delar stos över två skivor

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Tillverkning och montering
  • Hatt
  • Stosförlängning
  • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

  • I delar

När du räknar på stosar är det viktigt att tänka på följande:

  • Yta
  • I hinder
  • I delar

Vad säger AMA Hus 18 om mindre stosar planplåt:

  • Är stosen av aluzink ska stosförlängningen göras i rostfritt