← Tillbaka till Artiklar

Tröskelbleck

Gavlar

Du får alltid två gavlar på varje tröskelbleck. Enda undantaget är om det står i handlingarna att du ska falsa samman tröskelblecket med sockelblecket, mer om det längre ner. Gavlarnas utformning varierar lite beroende på vad de ansluter i mot.

Enkla gavlar

enkel gavel 1 enkel gavel 2

Används på alla tröskelbleck förutom när fasaden är putsad.

Putsgavel

Putsgavel 1 Putsgavel 2

Används på alla tröskelbleck som sitter i en putsad fasad.

Vågrät gavel, gavel i fog

Vågrät gavel 1 Vågrät gavel 2

Ibland står det i handlingarna att gaveln ska utföras vågrät eller dras upp i närmaste tegelfog. Gaveln ska alltså inte följa tröskelbleckets lutning. Detta kan förekomma på fasader av tegel och puts. Räkna inte med denna gavel om det inte står i handlingarna att du ska göra det, en vågrät gavel är nämligen betydligt dyrare än en enkel gavel.

Sammanfalsning med sockelbeslag

Ibland så står det i handlingarna att tröskelblecket ska falsas samman mer sockelbeslaget. I de fallen utgår gavlarna och ersätts med falsade hörn.

Material

I AMA Hus 18 står det att tröskelbleck ska göras i 1,0 mm rostfritt. Detta eftersom tröskelblecket ska hålla för tuff behandling då det trampas och sparkas på. Problemet är bara att 1,0 mm rostfritt inte är falsbar. När det dessutom står i handlingarna att de ska falsas samman får vi problem. Reservera dig då mot sammanfalsningen och räkna med gavlar.

Om tröskelblecket ligger mot ett stumt underlag kan man gå ner till 0,5 mm rostfritt, som går att falsa. Ytterligare ett alternativ är att använda en plåt i samma material som sockelblecket och tröskel och sedan komplettera med ytterligare ett tröskelbleck i 1,0 mm rostfritt.

Var noggrann med att se vad som står i handlingarna då de olika utförandena skiljer sig i pris.

Skarvmetod

Alla tröskelbleck som görs i en längd kan du räkna som pålägg i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Gavlar
 • Sammanfalsning med sockelbeslag
 • Fästbleck
 • Fogning

När du räknar på tröskelbleck är det viktigt att tänka på följande:

 • Gavlar
 • Sammanfalsning med sockelbeslag
 • Material
 • Skarvmetod

Vad säger AMA Hus 18 om tröskelbleck:

 • Tröskelbleck ska utföras av 1,0 mm rostfritt.