← Tillbaka till Artiklar

Droppbleck

Fästbleck

Det förekommer ibland att man har fästbleck. Ta som regel att om det inte står i handlingarna att det ska vara med så räkna inte med det.

Gavlar

Du får alltid två gavlar på varje droppbleck. Gavlarnas utformning varierar något beroende på vad de ansluter mot.

Enkla gavlar

enkel gavel 1 enkel gavel 2

Används på alla droppbleck förutom när fasaden är putsad.

Putsgavel

Putsgavel 1 Putsgavel 2

Används på alla droppbleck som sitter i en putsad fasad.

Vågrät gavel, gavel i fog

Vågrät gavel 1 Vågrät gavel 2

Ibland står det i handlingarna att gaveln ska utföras vågrät eller dras upp i närmaste tegelfog. Gaveln ska alltså inte följa droppbleckets lutning. Detta kan förekomma på fasader av tegel och puts. Räkna inte med denna gavel om det inte står i handlingarna att du ska göra det, en vågrät gavel är nämligen betydligt dyrare än en enkel gavel.

Antal hörn

Får du ett ytterhörn eller innerhörn när du t.ex. sätter ett droppbleck på ett burspråk med fönster på samtliga sidor är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Breddförändringar

Om droppblecket är genomgående och du måste utföra en breddförändring är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Du får en breddförändring på vardera sida.

Breddförendring 1 Breddförendring 2

Skarvmetod

Alla droppbleck som görs i en längd kan du räkna som överlapp i kalkylprogrammet. Alla droppbleck under 2,5m ska du alltså räkna som överlapp. Enligt AMA Hus 18 ska alla droppbleck som är längre än 2,5m utföras enkelfalsade.

Ibland står det i handlingarna att droppblecket ska utföras i ett så tjockt material att det inte går att falsa. Man kan då utföra dessa kant i kant eller slusskarv med ett tätbleck i skarven. Väljer du något av dessa utföranden ska du räkna droppblecket som enkelfalsat i kalkylprogrammet.

Antal delar

Om droppblecket görs i en del får du ett lägre pris än om droppblecket görs i två delar. Titta på detaljritningarna och se om droppblecket görs i en del eller om det falsas samman med ytterligare ett bleck.

Det är viktigt att du väljer rätt wizard i kalkylprogrammet så du får med rätt antal delar och sammanfalsningen mellan blecken.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Vattenavledare
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Spårfräsning
 • Fogning

När du räknar på droppbleck är det viktigt att tänka på följande:

 • Fästbleck
 • Gavlar
 • Hörn
 • Breddförändringar
 • Skarvmetod
 • Antal delar

Vad säger AMA Hus 18 om droppbleck:

 • Droppbleck ska utföras med gavlar.
 • Droppbleck ska dras upp minst 100mm bakom fasadbeklädnaden.