← Tillbaka till Artiklar

Fönsterbleck

Fästbleck

När du räknar på fönsterbleck ska du alltid ta med ett fästbleck. Anledningen till det är att i AMA Hus 18 står det angivet att fönsterbleck som har över 40mm anliggningsbredd mot underlaget ska ha fästbleck. I prislistan får du lika mycket extra för att montera ett kontinuerligt fästbleck som att sätta trådklammer eller fästbleck i bitar. Räkna därför med ett kontinuerligt fästbleck då har du med dig pengar för samtliga tre alternativen.

Gavlar

Du får alltid två gavlar på varje fönsterbleck. Gavlarnas utformning varierar lite beroende på vad de ansluter i mot.

Enkla gavlar

enkel gavel 1 enkel gavel 2

Används på alla fönsterbleck förutom när fasaden är putsad.

Putsgavel

Putsgavel 1 Putsgavel 2

Används på alla fönsterbleck som sitter i en putsad fasad.

Vågrät gavel, gavel i fog

Vågrät gavel 1 Vågrät gavel 2

Ibland står det i handlingarna att gaveln ska utföras vågrät eller dras upp i närmaste tegelfog. Gaveln ska alltså inte följa fönsterbleckets lutning. Detta kan förekomma på fasader av tegel och puts. Räkna inte med denna gavel om det inte står i handlingarna att du ska göra det, en vågrät gavel är nämligen betydligt dyrare än en enkel gavel.

 

Rundade, nedvikta gavlar

Nedvikt gavel 1 Nedvikt gavel 2

Ibland står det i handlingarna att du ska använda rundade eller nedvikta gavlar på fönsterbleck som ansluter till dörrar. Detta för att man inte ska fastna med kläder och dylikt när man springer in och ut.

Var noggrann med att se vad som står i handlingarna då en vågrät gavel är betydligt dyrare en än enkel gavel.

Antal hörn

Får du ett ytterhörn eller innerhörn när du t.ex. sätter ett fönsterbleck på ett burspråk med fönster på samtliga sidor är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Breddförändringar

Om fönsterblecket är genomgående och du måste utföra en breddförändring är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Du får en breddförändring på vardera sida.

Breddförendring 1 Breddförendring 2

Skarvmetod

Alla fönsterbleck som görs i en längd kan du räkna som pålägg i kalkylprogrammet. Alla fönsterbleck under 2,5m ska du alltså räkna som överlapp. Enligt AMA Hus 18 ska alla fönsterbleck som är längre en 2,5m utföras enkelfalsade.

Ibland så står det i handlingarna att fönsterbleck ska utföras i ett så tjockt material att det inte går att falsa. Man kan då utföra dessa kant i kant eller slusskarv med ett tätbleck i skarven. Väljer du något av dessa utföranden ska du räkna fönsterblecket som enkelfalsat i kalkylprogrammet.

Fogning

Räkna alltid med en smalfog när du räknar på fönsterbleck. Räkna lika många meter fog som fönsterbleck. Anledningen till detta är att du alltid får en tätning mot karmbottenstycket på fönstret.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Vattenavledare
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Spårfräsning
 • Fogning

När du räknar på fönsterbleck är det viktigt att tänka på följande:

 • Fästbleck
 • Gavlar
 • Hörn
 • Breddförändringar
 • Skarvmetod

Vad säger AMA Hus 18 om fönsterbleck:

 • Fönsterbleck som har över 40mm anliggningsbredd mot underlaget ska ha fästbleck.
 • Fönsterbleck ska utföras med gavlar.