← Tillbaka till Artiklar

Fotränna överläggsplattor

Yta

När man räknar på en fotränna är det viktigt att få med all yta som går åt till fotrännan. Räkna fram det totala tillklippet inklusive fotplåt och ta det gånger längden på själva fotrännan. Räkna med ca 2m om detalj saknas.

Utkastare

Det är viktigt att du tar med alla utkastare i kalkylprogrammet.

Utkastare fotränna

Hörn, gavlar

Det är viktigt att du tar med alla hörn och gavlar i kalkylprogrammet.

Hörn fotrännaGavel fotränna

Stomme

Ibland så står det i handlingarna att fotrännan ska utföras med en stomme av trä. Det är då viktigt att du tar med den i kalkylprogrammet.

Svängda fotrännor

Om fotrännan utförs svängd är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.Svängd fotränna

Fästbleck

Räkna alltid med ett fästbleck vid språnget på alla fotrännor då du måste han något att fästa fotplåtens framkant i.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Rännkrok med blytätning
 • Fotplåt
 • Beslagning yttersida
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Utkastare
 • Hörn, gavlar
 • Fästbleck
 • Stomme
 • Svängda rännor
 • Kappa över fotplåten
 •  
 • Infästning i betong

När du räknar på fotplåten är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Utkastare
 • Hörn, gavlar
 • Stomme
 • Svängda rännor
 • Fästbleck

Vad säger AMA Hus 18 om fotrännor överläggsplattor:

 • Fotrännans fotplåt ska dras upp minst 450mm på tak.
 • Rännkrok ska monteras med 400mm cc.
 • Fotrännan ska dras in under överläggsplattorna minst 150mm.