← Tillbaka till Artiklar

Fotränna planplåt

Yta

När man räknar på en fotränna är det viktigt att få med all yta som går åt till fotrännan. Räkna fram det totala tillklippet inklusive fotplåt och ta det gånger längden på själva fotrännan. Räkna med ca 1,5m om detalj saknas.

Utkastare

Det är viktigt att du tar med alla utkastare i kalkylprogrammet.

Utkastare fotränna planplåt

Hörn och gavlar

Det är viktigt att du tar med alla hörn och gavlar i kalkylprogrammet.

Hörn fotränna planplåtGavel fotränna planplåt

Stomme

Ibland så står det i handlingarna att fotrännan ska utföras med en stomme av trä. Det är då viktigt att du tar med den i kalkylprogrammet.

Svängda fotrännor

Om fotrännan utförs svängd är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Svängd fotränna

 

Fästbleck

Räkna alltid med ett fästbleck vid språnget på alla fotrännor då du måste ha något att fästa fotplåtens framkant i.

Lödbleck

Räkna alltid med ett lödbleck när fotrännan görs i titanzink. Viktigt att du tar med lödning och själva lödblecket i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering.
 • Längsgående fals mot takytan.
 • Rännkrok med blytätning.
 • Fotplåt.
 • Beslagning yttersida.
 • Infästning.

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Utkastare.
 • Hörn, gavlar.
 • Fästbleck.
 • Stomme.
 • Svänngda rännor.
 • Kappa över fotplåten
 •  
 • Infästning i betong.

När du räknar på fotplåten är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta.
 • Utkastare.
 • Hörn, gavlar.
 • Stomme.
 • Svängda rännor.
 • Fästbleck.
 • Lödbleck.

Vad säger AMA Hus 18 om fotrännor planplåt:

 • Fotrännans fotplåt ska dras upp minst 450mm på tak.
 • Rännkrok ska monteras med 400mm cc.
 • Fotränna av titanzink ansluts till täckningen med lödbleck.