← Tillbaka till Artiklar

Garneringsbeslag generellt

Antal delar

Om garneringsbeslaget görs i en del får du ett lägre pris än om beslaget görs i två eller tre delar. Titta på vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna.

Det är viktigt att du väljer rätt wizard i kalkylprogrammet så att du får med rätt antal delar och sammanfalsningen mellan delarna.
Fästbleck

Vissa garneringsbeslag utförs med fästbleck. Ibland på en sida och i vissa fall på båda. Titta på vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna.

Om fästbleck används är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.
Antal hörn och gavlar

Har du ett genomgående falsat hörn i hängskivan är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Falsade gavlar på ett murbeslag räknas också som ett falsat hörn. Är hörnet eller gaveln inte falsad, räkna då med ett övrigt hörn.

Skarvmetod

Garneringsbeslag utförs med olika skarvmetoder. Var noggrann med att se vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

Se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då ett garneringsbeslag som utförs med dubbelfals är dyrare än enkelfals, vilket i sin tur är dyrare än överlapp.

Sneddade beslag

I de fall garneringsbeslaget behöver sneddas är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Sneddning får du t.ex. på en hängskiva och det står att sidobeslaget på hängskivan ska sluta 50 mm från taket. Detta kan leda till att du måste snedda sidobeslaget så att det följer fallet på taket.

Får du sneddning på sidobeslaget, se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Svängt beslag

I de fall garneringsbeslaget ska svängas eller rundas är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Görs garneringsbeslaget i mer än en del får du svängt beslag på båda delarna.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Längsgående sammanfalsning
 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Svängt beslag
 • Sneddade beslag
 • Infästning i betong

När du räknar på ganeringsbeslag är det viktigt att tänka på följande:

 • Antal delar
 • Fästbleck
 • Antal hörn och gavlar
 • Skarvmetod
 • Sneddade beslag
 • Svängt beslag