← Tillbaka till Artiklar

Fotplåt

Skarvmetod

Fotplåten utförs vanligtvis med överlapp. Men i bland står det i handlingarna att fotplåten ska utföras med enkla hakfalser. Se då till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet. En fotplåt med enkel hakfals är dyrare än en fotplåt med överlapp.

Materialval

Om fotplåten ska monteras på ett tak av tätskiktsmatta var observant på om det ska vara lackerad stålplåt, perforerad rostfri- eller aluminiumplåt.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Tillverkning och montering
  • Längsgående knäckningar
  • Vattenavledare
  • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

  • Infästning i betong

När du räknar på fotplåten är det viktigt att tänka på följande:

  • Skarvmetod
  • Materialval

Vad säger AMA Hus 18 om fotplåtar:

  • Skarvas med överlapp och enkelfals.