← Tillbaka till Artiklar

Hängränna

Storlek på Hängränna

Storleken på hängrännan har ingen betydelse för beräkning av tiden. Men den spelar en väsentlig roll för materialåtgången. Ju större ränna, desto mer kostar den.

De vanligaste storlekarna för en halvrund hängränna är 100, 125 och 150 mm. 100 mm förekommer oftast på mindre skärmtak och förråd. 125 mm är storleken som vanligtvis används till villor. 150 mm används på alla större tak, gäller samtliga former av byggnader.

Om storleken på hängrännan inte är angiven i beskrivningen och du vet inte vilken storlek du ska räkna med, kan du hålla dig till följande tumregler.

 • Villor alltid 125 mm
 • Mindre tak med en yta på max 75 m² räkna med 100 mm.
 • Lite större tak med en yta på upp till 125 m², räkna med 125 mm.
 • Vid större tak än 125 m², räkna med 150 mm.

CC avståndet mellan rännkroken

Normalt cc avstånd är 600 mm och det är detta som ingår i monteringen av själva hängrännan. Ibland skrivs det in i handlingarna att hängrännan ska förstärkas genom att ändra cc avståndet till 400 mm. Då gäller det att inte missa att ta betalt för de extra rännkrokar som behövs.

Material på rännkroken

Rännkroken är oftast i samma material som hängrännan. Men det förekommer undantag mot denna regel, så var uppmärksam på vad handlingarna säger när materialet på hängrännan är titanzink eller aluminium.

Titanzink: Det vanliga är att man använder galvade rännkrokar men det förekommer att det föreskrivs mantlade och rostfria rännkrokar.

Fräsning för rännkrok

Fräsning för rännkrok är oftast ett jobb för snickaren. Så står det inte klart och tydligt i handlingarna att det ska ingå fräsning för rännkroken, ta då inte med det. I de fall då fräsning för rännkroken faller på plåtslagaren så ska du ta extra betalt för det. Det ingår inte i löpmeterpriset för montering av hängränna.

Tänk på att det är väsentligt mycket enklare att fräsa för rännkroken på ett tak av trä än ett tak i betong. Vid en taktäckning på ett betongtak där fräsning för rännkrok ska utföras, gäller det att ta höjd för detta i kalkylen.

Rännkrokarna behöver inte fällas ner i underlaget på tegeltak. Där räcker det med att kroken ligger under byggpappen.

Skarvning med eller utan skarvstycken

Kontrollera i handlingarna om det stå hur du ska utföra skarvarna till hängrännan. Om det inte stå att du ska använda skarvstycken så kan du spara lite materialpengar genom att räkna med överlapp i stället.

Övrigt att tänka på

När det är dags att montera hängrännan har snickaren ofta redan belagt taket med papp. För att hålla pappen på plats finns en spikad läkt längs takfoten. Ta därför med tiden för att ta bort läkten och vika upp pappen när du räknar på hängrännor.

Pappremsan som alltid ska läggas över rännkroken, är också ett moment som bör tas med i beräkningarna.

Har du många kortare längder kan det vara bra att lägga på någon form av tidstillägg. I löpmeterpriset ingår alla detaljer och det går mycket fortare att montera en rak sträcka på 50 m än om sträckan skulle varit 3 m, om man ser tiden per meter. Så har du enbart mindre längder om 1-6 meter, lägg på 20-35 % som ett tidstillägg.

I prislistan ingår följande moment i löpmeterpriset:

 • Uppsättning av rektangulär eller halvrund hängränna.
 • Montering av detaljer så som gavlar, omvikningskupor, skarvstycken och rännvinklar.
 • Skruvning och knäckning av kroken.

Exempel på moment som inte ingår i löpmeterpriset är:

 • Uppvikning papp.
 • Fräsning rännkrok.
 • Pappremsa över rännkrok.

När du räknar på hängrännor är det viktigt att tänka på följande:

 • Storleken på ränna.
 • CC avståndet mellan rännkrokarna.
 • Material på rännkrok.
 • Fräsning för rännkrok.
 • Skarvning med eller utan skarvstycken.