← Tillbaka till Artiklar

Väggelement

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga väggens längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Stående montage

Om väggelementen ska monteras stående är det viktigt att du utöver själva ytan också tar med tilläggspriset stående i kalkylprogrammet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i väggen så som fönster, dörrar, portar eller liknande måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 0,5 kvm av väggytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 0,5 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i en befintlig vägg, räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i en färdig vägg jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar en ny vägg.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på väggen. Du får också nästan alltid kapningar på gavlarna när väggen anpassas efter takets lutning. Det är också vanligt att man även på långsidorna får kapningar eftersom väggelementen oftast tillverkas med en höjd på 1,2 m. Det brukar ha till följd att du i princip alltid får en kapning längs med det översta väggelementet. Det är viktigt att du tar med kapningarna i kalkylprogrammet.

U-beslag

Vid alla hinder i väggen så som fönster, dörrar, m.m. kan det hända att plåtslagaren sätter ett galvat U-beslag kring öppningarna. U-beslaget görs i 1,00 mm tjock plåt. Detta för att byggaren ska ha något att skruva fast själva fönstret i. Du kan även få detta U-beslag längs hela krönet. Ibland använder byggaren specialanpassade fönster och dörrar som är gjorda enbart för att sitta i väggelement. Om så är fallet utgår U-beslaget kring alla dessa öppningar. Det är viktigt att läsa vad handlingarna hänvisar till och att ta med eventuella U-beslag i kalkylprogrammet.

Tillhörande lister

När man räknar på en elementvägg får man utöver själva väggen även en del täcklister. Dessa täcklister som är direkt sammankopplade till väggelementet kommer fabrikstillverkade. Du ska då endast ta med arbetet för montage av dessa. De är:

Sockelbeslag

Förekommer längsmed hela byggnaden.

Pilastrar

Förekommer vid varje skarv av väggelementen.

Hörnplåtar

Förekommer vid alla ytter- och innerhörn.

Övriga lister

Utöver de fabrikstillverkade plåtarna tillkommer det även plåtar kring alla öppningar i väggelementen, dessa fasadplåtar måste du också ta med i kalkylprogrammet. Tänk också på att det kan förekomma invändiga plåtar runt fönster och dörrar. Läs vad handlingarna hänvisar till och ta med det i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Infästning
 • Drevning
 • Tätning
 • Bottenlist

Exempel på moment som inte ingår är:

 • Kapning
 • Inpassning runt hinder
 • Stående montage
 • Borttagning skyddsplast

När du räknar på väggelement är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Stående montage
 • Inpassning runt hinder
 • Kapningar
 • U-beslag
 • Tillhörande lister