Räknemallar

I denna videon kommer du att lära dig att hitta rätt räknemall, skriva in mängder i räknemallarna, ändra en redan sparad räknemall samt var du hittar mer information om en specifik räknemall.