← Tillbaka till Artiklar

Skorstenar överläggsplattor

Yta

När man räknar på en skorsten får man en yta på själva skorstenen. I ytan räknar du med eventuellt huvtak m.m. Minsta yta enligt ackordsprislistan är 3 kvm, så oavsett storlek på skorstenen tar du med minst 3 kvm. När skorstenen sitter i ett trp-tak drar man ibland upp bakstycket till nock. Detta kan leda till att du får betydligt större yta än 3 kvm. Enligt AMA Hus 14 görs detta om bakstyckets bredd överstiger 750 mm.

Skorstenskrona

Om skorstenen görs med en eller flera skorstenskronor behöver du ta med det i kalkylprogrammet.

Skorstenskrans 2 Skorstenskrans nära 1 Skorstenskrans 3

Sockelknäck

Om skorstenen görs med en eller flera sockelknäckar behöver du ta med det i kalkylprogrammet.

Sockelknäck1 Sockelknäck2

Huvtak/båge

Om skorsten en görs med någon form av tak, ta då med det i kalkylprogrammet.

Utåtgående stosar/huvar

Har du en eller flera utåtgående stosar eller huvar på skorstenen är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Nedåtgående stosar till kanaler ingår i skorstenspriset, förekommer det några nedåtgående stosar behöver du alltså enbart ta med materialet i ytan.

Stos i skorsten

Speglar

Om skorstenen utförs med speglar behöver du ta med det i kalkylprogrammet. Speglar förekommer oftast på kyrkor och andra äldre byggnader.

skorstens spegel

I hinder

Om skorstenen är placerat i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per skorsten. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m. Skorsten som placeras i nock räknas som ett hinder.

Skorsten i hinder överläggsplattor 2 Skorsten i hinder överlägsplattor 1

Täcklist och trappningshörn

Vid skorstenar som inte helbeslås och är av tegel är det vanligt att man trappar in skorstensbeslaget så att den följer takets lutning och håller samma mått upp på vägg.

Skorsten överläggsplattor trappningshörn

Enligt AMA Hus 18 ska alla skorstensbeslag som ansluts till tegel utföras med en trappad täcklist. Du får då trappningen på täcklisten i stället för på skorstensbeslaget. Läs vad handlingarna hänvisar till och ta med eventuell täcklist och trappningshörn i kalkylprogrammet.

Underbeslag

Underbeslag får du mer eller mindre på alla tak av överläggsplattor. Undantaget är vissa trp-tak. Räkna med samma material som skorstenen och se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Fästbleck

Ibland utförs skorstenen med ett kontinuerligt fästbleck. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till. Har du fästbleck är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Fasonering

Enligt AMA Hus 18 så ska framstycket på skorstenen fasoneras. Tänkt på att om skorstenen står i nock får du fasonering på två sidor. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till. Får du fasonering är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Skorsten fasonering tegel

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Erforderliga hörn
 • Ränna i bakkant
 • Runda eller kantiga hål
 • Skiljetungor
 • Nedåtgående stosar till kanaler
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Speglar
 • Sockelknäck
 • Skorstenskrona
 • Huvtak/båge
 • Trappningshörn
 • Utåtgående stosar/huvar
 • Underbeslag
 • Fästbleck
 • Fasonering
 • Kittning

När du räknar på skorstenar är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Skorstenskrona
 • Sockelknäck
 • Huvtak/båge
 • Utåtgående stosar/huvar
 • Speglar
 • I hinder
 • Täcklist och trappningshörn
 • Fasonering
 • Underbeslag
 • Fästbleck

Vad säger AMA Hus 18 om skorstenar planplåt:

 • Framstycket ska fasoneras
 • Bakstycket ska dras upp minst 150 mm under taktäckningen
 • Görs bakstycket bredare än 750 mm på ett trp-tak ska det dras upp till nock
 • Kringtäckningen utföras med täcklist