← Tillbaka till Artiklar

Skorstenar planplåt

Yta

När man räknar på en skorsten får man en yta på själva skorstenen. I ytan räknar du med eventuellt huvtak m.m. Minsta yta enligt ackordsprislistan är 3 kvm, så oavsett storlek på skorsten tar du med minst 3 kvm.

Skorstenskrona

Om skorstenen görs med en eller flera skorstenskronor behöver du ta med det i kalkylprogrammet.

Skorstenskrans 2 Skorstenskrans nära 1 Skorstenskrans 3

Sockelknäck

Om skorstenen görs med en eller flera sockelknäckar behöver du ta med det i kalkylprogrammet.

Sockelknäck1 Sockelknäck2

Huvtak/båge

Om skorsten en görs med någon form av tak, ta då med det i kalkylprogrammet.

Utåtgående stosar/huvar

Har du en eller flera utåtgående stosar eller huvar på skorstenen är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Nedåtgående stosar till kanaler ingår i skorstenspriset. Förekommer det några nedåtgående stosar behöver du alltså endast ta med materialet för ytan.

Stos i skorsten

Speglar

Om skorstenen utförs med speglar behöver du ta med det i kalkylprogrammet. Speglar förekommer oftast på kyrkor och andra äldre byggnader.

skorstens spegel

I hinder

Om skorstenen är placerat i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per skorsten. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m. Skorsten som placeras i nock räknas som ett hinder.

Skorsten i hinder täckning 2Skorsten i hinder

Täcklist och trappningshörn

Vid skorstenar som inte helbeslås och är av tegel, är det vanligt att man trappar in skorstensbeslaget så att den följer takets lutning och håller samma mått upp på vägg.

Trappningshörn skorsten täckning

Enligt AMA hus 18 ska alla skorstensbeslag som ansluts till tegel utföras med en trappad täcklist. Du får då trappningen på täcklisten i stället för på skorstensbeslaget. Läs vad handlingarna hänvisar till och ta med eventuell täcklist och trappningshörn i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Erforderliga hörn
 • Ränna i bakkant
 • Runda eller kantiga hål
 • Skiljetungor
 • Neråtgående stosar till kanaler
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Speglar
 • Skorstenskrona
 • Sockelknäck
 • Huvtak/båge
 • Trappningshörn
 • Utåtgående stosar/huvar
 • Kittning

När du räknar på skorstenar är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Skorstenskrona
 • Sockelknäck
 • Huvtak/båge
 • Utåtgående stosar/huvar
 • Speglar
 • I hinder
 • Täcklist och trappningshörn

Vad säger AMA Hus 18 om skorstenar planplåt:

 • Kringtäckningen skall utföras med täcklist