← Tillbaka till Artiklar

Takfönster planplåt

Yta

När man räknar på ett takfönster får man en yta kring sargen. Saknas det någon detalj på takfönstret räkna med ett tillklipp på 300 mm. Läs handlingarna och ta med nödvändig plåt i kalkylprogrammet.

I hinder

Om takfönstret är placerat i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per takfönster. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m.

Sneddade skivor

Skulle det förekomma sneddade skivor på takfönstret ta då med det i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Tillverkning och montering
  • Erforderliga hörn
  • Ränna i bakkant
  • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

  • Sneddade skivor
  • Infästning i betong

När du räknar på takfönster är det viktigt att tänka på följande:

  • Yta
  • I hinder
  • Sneddade skivor