← Tillbaka till Artiklar

Takluckor överläggsplattor

Yta

När man räknar på en taklucka fås en yta på luckan och kring sargen. Minsta yta enligt ackordsprislistan är 3 kvm. så ta alltid med minst 3 kvm i kalkylprogrammet. När takluckan sitter i ett trp-tak drar man ibland upp bakstycket till nock. Detta kan leda till att du får betydligt mer yta än 3 kvm. Enligt AMA Hus 18 gör man detta om bakstyckets bredd överstiger 750 mm.

I hinder

Om takluckan är placerad i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per taklucka. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m.

Underbeslag

Underbeslag får du mer eller mindre på alla tak av överläggsplattor. Undantaget är vissa trp-tak där det inte behövs. Räkna med samma material som takluckan och se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Fästbleck

Ibland utförs sargen till takluckan med ett kontinuerligt fästbleck. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till. Har du fästbleck är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Sneddade skivor

Skulle det förekomma sneddade skivor på sargen till takluckan tas dessa med i kalkylprogrammet. Har du t.ex. en taklucka på ett tak av tätskiktsmatta eller takduk, och det i handlingarna står att beslag till sargen ska avslutas 50 mm från taket, kan detta leda till att sidobeslaget måste sneddas så att det följer fallet på taket.

Fasonering

Enligt AMA Hus 18 så ska framstycket på takluckan fasoneras. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till. Får du fasonering är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Taklucka tegel fasonering

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Erforderliga hörn
 • Ränna i bakkant
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Underbeslag
 • Fästbleck
 • Sneddade beslag
 • Fasonering

När du räknar på takluckor är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • I hinder
 • Underbeslag
 • Fästbleck
 • Fasonering
 • Sneddade skivor

Vad säger AMA Hus 18 om takluckor planplåt:

 • Framstycket ska fasoneras
 • Bakstycket ska dras upp minst 150 mm under taktäckningen
 • Görs bakstycket bredare än 750 mm på ett trp-tak ska det dras upp till nock