← Tillbaka till Artiklar

Takluckor planplåt

Yta

När man räknar på en taklucka får man en yta på själva luckan och kring sargen. Saknas det någon detalj på takluckan räkna med ett tillklipp på 300 mm för sargen. Läs handlingarna och ta med nödvändig plåt i kalkylprogrammet.

I hinder

Om takluckan är placerad i ett hinder ta då med det i kalkylprogrammet. Du kan dock få max tre stycken hinder per taklucka. Med hinder menas nock, snednock, vinkelränna, fotränna m.m.

Sneddade skivor

Skulle det förekomma sneddade skivor på takluckan tas dessa med i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Tillverkning och montering
  • Erforderliga hörn
  • Ränna i bakkant
  • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

  • Sneddade skivor
  • Infästning i betong

När du räknar på takluckor är det viktigt att tänka på följande:

  • Yta
  • I hinder
  • Sneddade skivor