← Tillbaka till Artiklar

Väggbeklädnad skivtäckning

Underlag

Vid skivtäckning på ett tak är det viktigt att veta vilket underlag plåten ska ligga på. I de allra flesta fall läggs plåten på ett pappat träunderlag. I dessa fall behöver du inte ta med något extra i kalkylen. I bland består underlaget av isolering eller betong och det är då viktigt att ta med detta merjobb i kalkylen.

Om plåten läggs på ett underlag av isolering eller betong, ta då med det i kalkylprogrammet.

Klammer

Man brukar räkna med att det går 3,7 eller 4 klammer per kvm. I kalkylen är det också viktigt att ta reda på i vilket material klamrarna ska vara. Enligt AMA Hus 18 kan galvad klammer användas när plåten är i galv, lackerad stålplåt och aluzink. Vid övriga material ska klammern vara i rostfritt eller i samma material som plåten. I normala fall används galvad klammer även vid täckningar i titanzink, med hänvisning till leverantörens anvisningar. Observera att när det gäller klammer till titanzink säger AMA en sak och leverantören en annan.

Utöver detta kan beställaren skriva in i förfrågan att klammer ska vari i rostfritt oavsett om täckningen ska göras i lackerad stålplåt. Det är därför ytterst viktigt att se vad som står i handlingarna och räkna med en klammer i ett material som föreskrivs.

Vid täckning på isolering så får du en betydligt dyrare klammer. Även detta är viktigt att ta med i kalkylen.

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga takets längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Fästbleck

När väggtäckningen ansluter i nederkant till ett tak av överläggsplattor eller papp/duk uppstår alltid ett kontinuerligt fästbleck i nederkanten på väggtäckningen. I dessa fall, ta med så många meter fästbleck som väggen är lång, i kalkylprogrammet.

Sneddade skivor

Vid sneddade skivor längs med eller tvärsöver väggtäckningen är det viktigt att ta med det i kalkylprogrammet.

Sneddade skivor vägg

Hörn

Alla falsade hörn och gavlar ska tas med i kalkylprogrammet.

hörn täckning

Smalare skivor

Ibland står det i handlingarna att skivtäckningen ska göras i mindre skivor än vad som är standard. Görs skivorna mindre än 600 * 920 mm är det viktigt att du tar med ett procentuellt tillägg på ytan i kalkylprogrammet. Procentsatsen bestäms genom att ta differensen mellan den föreskrivna storleken i förfrågan och standarden. Formeln blir ((A-B)/B)*100 där A är standardstorleken i kvm och B är den nya storleken i kvm.

När skivorna blir mindre får du också fler falser per kvm. På en normal dubbelfalsad skivtäckning räknar du med 17 % i falstillägg, är materialet i koppar räknar du med 22 %. Detta normala falstillägg tar kalkylprogrammet med per automatik. Om du sedan gör skivtäckningen i hälften så stora skivor måste du även öka falstillägget med lika många % som du har lagt på på ytan, det vill säga 100 %. Det finns inget sätt att ändra falstillägget i programmet, utan det du gör är att öka klippspillet med så många % som överstiger det normala falstillägget.

Utöver att det går mer plåt vid smalare band ökar också antalet klammer. Utgå från 4 klammer per kvm som standard och öka antalet klammer per kvadrat med lika många procent som du får tillägg på takytan.

Var extra observant när det föreskrivs en viss bandbredd i förfrågan eftersom mindre skivor drar med sig mycket kostnader som du måste få med i kalkylen.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Montering klammer, skruv
 • Kitt eller falsolja
 • Bättrings målning

Exempel på moment som inte ingår är:

 • Infästning i betong
 • Täckning på isolering

När du räknar på ett skivtäckt tak är det viktigt att tänka på följande:

 • Underlag
 • Klammer
 • Yta
 • Fästbleck
 • Sneddade skivor
 • Hörn
 • Mindre skivor

Vad säger AMA Hus 18:

 • Galvad klammer får användas på följande material, galv, lackerad stålplåt och aluzink.
 • Klammer ska vara av zink alternativt rostfritt på tak av titanzink.
 • Skivtäckning i galv, aluzink och lackerad stålplåt utförs i 0,6 mm tjock plåt.
 • Skivtäckning i rostfritt utförs i 0,5 mm tjock plåt i falsat utförande.
 • Skivtäckning i aluminium utförs i 0,7 mm tjock plåt.
 • Skivtäckning i koppar utförs i 0,6 mm tjock plåt. 
 • Skivtäckning i titanzink görs i 0,8 mm tjock plåt.