Grunduppgifter

Grunduppgifter

Grunduppgifter I denna videon kommer du att lära dig att ställa in vilka grunduppgifter som ska gälla för alla nya kalkyler. Med grunduppgifter menar vi materialspill, extratid, timkostnad, fast kostnad per timme, personal omkostnader, påslag material, påslag övriga...
Artiklar

Artiklar

Artiklar I denna videon kommer du att lära dig att ändra priser och sorteringsordning på material/artiklar samt sätta rabatt och välja om du vill styra över artiklarna skälv eller om det ska ske från...