← Tillbaka till Artiklar

Fasadbleck generellt

Fästbleck

Vissa fasadbleck ska fästas i framkant med ett fästbleck. Var noga med vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna.

Gavlar

Vissa fasadbleck ska avslutas med gavlar. Var noga med vad handlingarna hänvisar till så att du räknar med rätt gavel i kalkylprogrammet.

Hörn

Får du ett ytterhörn eller innerhörn när du t.ex. sätter ett fönsterbleck på ett burspråk med fönster på samtliga sidor är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Breddförändringar

Om fasadlisten är genomgående och du måste utföra en breddförändring är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Du får en breddförändring på vardera sida.

Breddförendring 1 Breddförendring 2

Antal delar

Om fasadlisten görs i en del får du ett lägre pris än om fasadlisten görs i två delar. Titta på detaljritningarna och se om fasadlisten görs i en del eller om det falsas samman med ytterligare en del.

Det är viktigt att du väljer rätt wizard i kalkylprogrammet så du får med rätt antal delar och sammanfalsningen mellan blecken.

Svängt beslag

I de fall fasadblecket ska svängas/rundas är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Görs fasadblecket i mer än en del får du svängt beslag på båda delarna.

Sneddade beslag

I de fall fasadblecket behöver sneddas är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Sneddning får du t.ex. när gavlarna på fönsterblecket är konade.

Skarvmetod

Fasadbleck utförs med olika skarvmetoder. Kontrollera noga vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

Se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då ett fasadbleck som utförs med enkelfals är dyrare än överlapp.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Vattenavledare
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Spårfräsning
 • Svängt beslag
 • Sneddade beslag
 • Fogning

När du räknar på fasadbleck är det viktigt att tänka på följande:

 • Fästbleck
 • Gavlar
 • Hörn
 • Breddförändringar
 • Antal delar
 • Svängt beslag
 • Sneddade beslag
 • Skarvmetod