← Tillbaka till Artiklar

Vinkerännor

Underbeslag

Underbeslag tar man i normala fall inte med om det inte står klart och tydligt i handlingarna. Plåtslagaren är oftast inte på plats när snickaren sätter underbeslag. Om du ändå ska ta med underbeslaget räkna med en galvad 0,6mm plåt och se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

I AMA Hus 18 står det att mot taktäckning av tegel och dyligt ska vinkelrännan avslutas med hake som fästs med stödprofil. Denna stödprofil ska utföras i 0,9mm galvad stålplåt. Hänvisar handlingarna till AMA Hus 18 ta då med denna stödprofil. 

Antal hörn och gavlar

Har du ett genomgående falsat hörn i vinkelrännan är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Skarvmetod

Vinkelrännor utförs med olika skarvmetoder beroende på takets lutning och vinkelrännans material. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

I AMA Hus 18 står det att alla vinkelrännor i metalliserad stålplåt på tak vars lutning är mindre än 18,4 grader ska dubbelfalsas. Lutar det mer än 18,4 grader kan vinkelrännor av metalliserad stålplåt göras med enkelfals. Vid övriga material ska vinkelrännan utföras med dubbelfals.

Vinkelrännor i titanzink görs ofta i band. Räkna då med enkelfals.

Se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då en vinkelränna som utförs med dubbelfals är dyrare än enkelfals.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Underbeslag
 • Gavlar och hörn
 • Infästning i betong

När du räknar på vinkelrännor är det viktigt att tänka på följande:

 • Underbeslag
 • Antal hörn
 • Skarvmetod

Vad säger AMA Hus 18 om vinkelrännor:

 • Skarvas med dubbelfals på tak under 18,4 grader.
 • Vinkelrännor i metalliserad stålplåt skarvas med enkelfals på tak som lutar mer en 18,4 grader.
 • Vinkelrännor i annat material en metalliserad stålplåt och titanzink skarvas med dubbelfals.