← Tillbaka till Artiklar

Hängskivor, Krön, Vindskiva

Antal delar

Om hängskivan görs i en del får du ett lägre pris än om hängskivan görs i två eller tre delar. Titta på vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna.

Det är viktigt att du väljer rätt wizard i kalkylprogrammet så att du får med rätt antal delar och sammanfalsningen mellan delarna.

Fästbleck

Hängskivor utförda på tak av betongpannor/tegel utförs i normala fall utan fästbleck. När det gäller hängskivor på övriga tak varierar det från inget fästbleck till kontinuerligt fästbleck på båda sidor.

Om fästbleck används, är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Antal hörn och gavlar

Har du ett genomgående falsat hörn i hängskivan är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Falsade gavlar på ett murbeslag räknas också som ett falsat hörn. Är hörnet eller gaveln inte falsad, räkna då med ett övrigt hörn.

Skarvmetod

Hängskivor utförs med olika skarvmetoder beroende på takmaterial samt krönets uppbyggnad. Var noggrann med att se vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

I AMA Hus 18 står det att alla hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta ska utföras falsade. Görs hängskivan i tre delar ska i vissa fall den mellersta biten skarvas med dubbelfals. Är materialvalet något annat än metalliserad stålplåt (galv, aluzink och lackerad stålplåt) ska skarven på den mellersta biten utföras dubbelfalsad. När den är bredare en 300 mm ska även hängskivor i metalliserad stålplåt ha dubbelfalsade skarvar på den mellersta biten.

När det gäller hängskivor på taktäckningar av överläggsplattor (tegelpannor, trp) får de enligt AMA Hus 18 skarvas med överlapp eller falsas.

Se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då en hängskiva som utförs med dubbelfals är dyrare än enkelfals, vilket i sin tur är dyrare än överlapp.

Sneddade beslag

Om det finns en hängskiva på ett tak av tätskiktsmatta eller takduk, står det ibland i handlingarna att sidobeslaget på hängskivan ska sluta 50 mm från taket. Detta kan leda till att du måste snedda sidobeslaget så att det följer fallet på taket.

Får du sneddning på sidobeslaget, se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Längsgående sammanfalsning
 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Infästning i betong

När du räknar på hängskivor är det viktigt att tänka på följande:

 • Antal delar
 • Fästbleck
 • Antal hörn och gavlar
 • Skarvmetod
 • Sneddade beslag

Vad säger AMA Hus 18 om hängskivor:

 • Skarvas med överlapp och enkelfals på tak av överläggsplattor.
 • Skarvas med enkelfals på tak av tätskiktsmatta/takduk.
 • På tredelade hängskivor dubbelfalsas mittdelen om materialet inte är i metallbelagd stålplåt.
 • På tredelade hängskivor vars mittdel är bredare en 300mm skarvas mittdelen med dubbelfals.
 • Får fästas med synlig infästning på tak av betongpannor/tegel.
 • Fästs i ytterkant med kontinuerligt fästbleck på tak av trp.
 • Fästs med kontinuerligt fästbleck på in och utsida på tak av tätskiktsmatta/takduk när hängskivan görs i två eller fler delar.
 • Fästs med kontinuerligt fästbleck på insidan på tak av tätskiktsmatta/takduk när hängskivan görs i en del.
 • Vid hängskivor i tre delar vars mittdel är bredare än 300mm på tak av tätskiktsmatta/takduk ska sidobeslaget på hängskivan sluta 50 mm från taket om inte tätskiktsmattan dras upp över krön.