← Tillbaka till Artiklar

Ståndskiva

Underbeslag

Underbeslag får du mer eller mindre på alla tak av överläggsplattor. Undantaget är vissa trp-tak då det inte behövs. Räkna med samma material som ståndskivan och se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Fästbleck

Enligt AMA Hus 18 ska alla ståndskivor på tak av tätskiktsmatta eller takduk utföras med kontinuerligt fästbleck. Ståndskivor på tak av betongpannor/tegel får utföras utan fästbleck eller kontinuerligt fästbleck. Ståndskivor på tak av trp utförs utan fästbleck. Var noggrann med att se vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

Har du fästbleck (dold infästning) är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Antal hörn och gavlar

Har du ett genomgående falsat hörn i ståndskivan är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Är hörnet inte falsat, räkna då med ett övrigt hörn.

Trappningshörn

Ska ståndskivan anslutas till en tegelfasad är det vanligt att man trappar in ståndskivan så att den följer takets lutning och håller samma mått upp på vägg.

Trappningshörn ståndskiva tegeltak

Se till att räkna antal trappningar och ta med dem i kalkylprogrammet.

Skarvmetod

Ståndskivor utförs med olika skarvmetoder beroende på vad taket är i för material. Var noggrann med att se vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till.

I AMA Hus 18 står det att alla ståndskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta ska utföras falsade. Detsamma gäller ståndskivor på betongpannor/tegel tak. Däremot får ståndskivor på trp skarvas med överlapp.

Så se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då en ståndskiva som utförs med en enkelfals är dyrare än överlapp.

Sneddade beslag

När du har en ståndskiva på ett tak av tätskiktsmatta eller takduk så står det ibland i handlingarna att ståndskivan ska slutas 50 mm från taket. Detta kan leda till att du måste snedda sidobeslaget så att det följer fallet på taket.

Får du sneddning på ståndskivan se till att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Fasonering

Fasonering förekommer på tak av betongpannor/tegel. Fasonering får man på de ståndskivor som ligger tvärs över betongpannorna/tegelpannorna.

Står det inget om det i handlingarna så räkna inte med det, annars fyller du i det i kalkylprogrammet.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Exempel på moment som inte ingår i priset är:

 • Underbeslag
 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Spårfräsning
 • Fogning
 • Infästning i betong

När du räknar på ståndskivor är det viktigt att tänka på följande:

 • Underbeslag
 • Fästbleck
 • Antal hörn
 • Trappningshörn
 • Skarvmetod
 • Sneddade beslag
 • Fasonering

Vad säger AMA Hus 18 om ståndskivor:

 • Skarvas med överlapp och enkelfals på trp-tak.
 • Skarvas med enkelfals på alla övriga tak.
 • Fästs i underkant med kontinuerligt fästbleck på tak av tätskiktsmatta/takduk.
 • Får fästas med synlig infästning på tak av överläggsplattor.