← Tillbaka till Artiklar

Kassetter

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga väggens längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Utöver själva ytan får du också ett styckepris per kassett. Om kassetterna är små blir det fler kassetter än om de är stora, vilket betyder att du måste räkna ut hur många kassetter som ska monteras.

Vid egen tillverkning av kassetter, välj då både tillverkning och montering i kalkylprogrammet. Vid köp av färdiga kassetter väljs endast montering i programmet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i väggen såsom fönster, dörrar, portar eller liknande, måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 0,5 kvm av väggytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 0,5 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i en befintlig vägg, räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i en färdig vägg jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar en ny vägg.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på väggen. Du får också nästan alltid kapningar på gavlarna då du anpassar väggen efter takets lutning. Det är viktigt att du tar med kapningarna i kalkylprogrammet.

Undertak

Om du får kassetter i undertak är det viktigt att du utöver själva ytan i kalkylen också tar med tilläggspriset undertak i kalkylprogrammet.

LättBalk

Det förekommer att kassetterna monteras på en vägg som är uppbyggd av lättbalkar. Oftast hamnar det då på plåtslagaren att montera dessa lättbalkar. Är lättbalken tjockare än 2,5 mm får du ett tjocklekstillägg på 5 % för varje tiondels millimeter som lättbalken överstiger 2,5 mm. Med lättbalk menas köpt Z-, U-balk eller motsvarande.

Fästreglar

I handlingarna står det oftast att väggkassetter ska monteras på någon form av hattprofil eller fästregel. Det är då vanligt att plåtslagaren tar med dessa fästreglar. Med fästregel menas köpt bärläkt, kombiläkt, renoveringsläkt eller liknande. CC-avståndet mellan fästreglarna brukar vara 600 mm, men kan variera något beroende på kassettens och väggens utformning. Läs vad handlingarna hänvisar till samt plåtleverantörens anvisningar.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Infästning

Exempel på moment som inte ingår är:

  • Kapning
  • Inpassning runt hinder
  • Borttagning skyddsplast

När du räknar på en kassettvägg är det viktigt att tänka på följande:

  • Yta
  • Inpassning runt hinder
  • Kapningar
  • Undertak
  • Lättbalk
  • Fästreglar