← Tillbaka till Artiklar

TRP-Vägg

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga väggens längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Liggande montage

Om trp-plåten ska monteras liggande är det viktigt att du utöver själva ytan också tar med tilläggspriset liggande i kalkylprogrammet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i väggen så som fönster, dörrar, portar eller liknande måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 0,5 kvm av väggytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 0,5 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i en befintlig vägg räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i en färdig vägg jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar en ny vägg.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på väggen. Du får också nästan alltid kapningar på gavlarna när väggen anpassas efter takets lutning. Det är viktigt att dessa kapningar tas med i kalkylprogrammet.

Lättbalk

Det förekommer att trp-plåten monteras på lättbalkar. Oftast hamnar det då på plåtslagaren att montera dessa. Är lättbalken tjockare än 2,5 mm får du ett tjocklekstillägg på 5 % för varje tiondels millimeter lättbalken överstiger 2,5 mm. Med lättbalk menas köpt Z-, U-balk eller motsvarande.

Fästreglar

När det i handlingarna står att det ska vara trp-plåt på väggen, monteras det oftast på någon form av hattprofil eller fästregel. Det är då vanligt att plåtslagaren tar med dessa fästreglar. Med fästregel menas köpt bärläkt, kombiläkt, renoveringsläkt eller liknande. CC-avståndet mellan fästreglarna brukar vara 600 mm men kan variera något beroende på trp-plåtens profilhöjd och väggens utformning. Se vad handlingarna hänvisar till samt plåtleverantörens anvisningar.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Infästning
 • Tätningsband

Exempel på moment som inte ingår är:

 • Kapning
 • Inpassning runt hinder
 • Liggande montage
 • Borttagning skyddsplast

När du räknar på en trp-vägg är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Liggande montage
 • Inpassning runt hinder
 • Kapningar
 • Lättbalk
 • Fästreglar