← Tillbaka till Artiklar

Nockbeslag

Antal delar

Om nockbeslaget görs i en del får du ett lägre pris än om det görs i två delar. Enligt AMA Hus 18 ska alla nockplåtar som fasoneras göras i två delar. Titta på vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna.

Viktigt att du väljer rätt wizard i kalkylprogrammet så du får med rätt antal delar.

Fästbleck

Nockbeslag görs oftast utan fästbleck. Räkna med enbart skruv om det inte står i handlingarna att det ska vara fästbleck.

Har du fästbleck är det viktigt att du fyller i det i kalkylprogrammet.

Antal hörn och gavlar

Har du ett genomgående falsat hörn i nockbeslaget är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet. Falsade gavlar på en luftad nock räknas också som ett falsat hörn. Är hörnet eller gaveln inte falsad räkna då med ett övrigt hörn.

Skarvmetod

Nockbeslag utförs med olika skarvmetoder. Var noggrann med att läsa vad som står i handlingarna och vad de hänvisar till. Står det inget i handlingarna räkna med överlapp.

Så se till att du väljer rätt skarvmetod i kalkylprogrammet då ett nockbeslag som utförs med en enkelfals är dyrare än överlapp.

Fasonering

Fasonering förekommer på tak av betongpannor/tegel. Fasonering får man på de nockbeslag som ligger tvärsöver betongpannorna/tegelpannorna.

Står det inget om fasonering i handlingarna ska du inte räkna med det.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Tillverkning och montering
 • Längsgående knäckningar
 • Infästning

Det som bland annat inte ingår i priset är:

 • Längsgående sammanfalsning
 • Gavlar och hörn
 • Fästbleck
 • Infästning i betong

När man ska räkna på nockbeslag är det viktigt att tänka på följande:

 • Antal delar
 • Fästbleck
 • Antal hörn och gavlar
 • Skarvmetod
 • Fasonering

Vad säger AMA Hus 18

 • Skarvas med överlapp och enkelfals.
 • Vid fasonering ska nockplåten göras i 2 delar.