← Tillbaka till Artiklar

Takpanna

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga takets längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i taket såsom fönster, huvar, skorstenar eller liknande måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 3 kvm av takytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 3 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i ett befintligt tak, räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i ett färdigt tak jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar ett nytt tak.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på taket. Om huset inte är helt rektangulärt eller kvadratiskt kan du även få kapningar på pannplåten vid kort- och långsidor. Det är viktigt att du tar med kapningarna i kalkylprogrammet.

Nockpanna

Uppe vid nocken är det vanligt att en så kallad nockpanna monteras. Detta är en fabrikstillverkad plåt som köps in i samband med pannplåten. Om handlingarna hänvisar till en nockpanna i stället för en vanlig nockplåt som du tillverkar själv, är det viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Fästreglar

Pannplåt monteras alltid på någon form av fästregel. Det är då vanligt att plåtslagaren tar med dessa fästreglar. Med fästregel menas köpt bärläkt, kombiläkt, renoveringsläkt eller liknande.  Först får man en så kallad ströläkt från takfot upp till nock med ett CC-avstånd på ca 600 mm. Tvärs över ströläkten monteras sedan en så kallad bärläkt med ett CC-avstånd på ca 350 mm. Ibland monteras bärläkten direkt mot taket och då uteblir ströläkten. CC-avståndet kan varierar något beroende på pannplåtens form och takets utformning. Läs vad handlingarna hänvisar till samt plåtleverantörens anvisningar.

Övrigt

Tillhörande garneringsplåtar så som hängskivor, fotplåt, vinkelrännor, m.m. tillkommer. Dessa tar du med separat, var detalj för sig.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Infästning
 • Rengöring av tak från borrspån
 • Tätningsband

Exempel på moment som inte ingår är:

 • Kapning
 • Inpassning runt hinder
 • Nockpanna

När du räknar på ett trp-tak är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Inpassning runt hinder
 • Kapningar
 • Nockpanna
 • Fästreglar