← Tillbaka till Artiklar

TRP-tak under 65 mm

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga takets längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i taket såsom fönster, huvar, skorstenar eller liknande måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 3 kvm av takytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 3 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i ett befintligt tak, räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i ett färdigt tak jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar ett nytt tak.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på taket. Om huset inte är helt rektangulärt eller kvadratiskt kan du även få lapningar vid kort- och långsidor. Liknande gäller då trp-plåten ansluter till ett fläktrum eller liknande uppbyggnad på taket. Det är viktigt att du tar med kapningarna i kalkylprogrammet.

Kondensskyddad undersida

Ibland utförs trp-tak utan något undertak, detta görs oftast på förråd, miljöhus, carportar m.m. Man brukar då använda sig av en trp-plåt med en specialbehandlad undersida som tar upp det kondensvatten som bildas på plåten. Om det står i handlingarna att trp-plåt ska utföras med en kondensskyddad undersida är det viktigt att du utöver att ta med själva ytan i kalkylen, också tar med tilläggspriset kondensundersida i kalkylprogrammet.

Undertak

Om du får en trp-plåt i undertak är det viktigt att du utöver att ta med själva ytan i kalkylen också tar med tilläggspriset undertak i kalkylprogrammet.

Lättbalk

Det förekommer att trp-plåten monteras på lättbalkar. Oftast hamnar det då på plåtslagaren att montera dessa lättbalkar. Är lättbalken tjockare än 2,5 mm får du ett tjocklekstillägg på 5 % för varje tiondels millimeter lättbalken överstiger 2,5 mm. Med lättbalk menas köpt Z-, U-balk eller motsvarande.

Fästreglar

När det i handlingarna står att taket ska vara i trp-plåt monteras det oftast på någon form av hattprofil eller fästregel. Det är då vanligt att plåtslagaren tar med dessa fästreglar. Med fästregel menas köpt bärläkt, kombiläkt, renoveringsläkt eller liknande. CC-avståndet mellan fästreglarna brukar vara 1,2 m men kan variera något beroende på trp-plåtens profilhöjd och takets utformning. Läs vad handlingarna hänvisar till samt plåtleverantörens anvisningar.

I prislistan ingår följande moment i priset:

 • Infästning
 • Rengöring av tak från borrspån
 • Tätningsband

Exempel på moment som inte ingår är:

 • Kapning
 • Inpassning runt hinder

När du räknar på ett trp-tak är det viktigt att tänka på följande:

 • Yta
 • Inpassning runt hinder
 • Kapningar
 • Kondensskyddad undersida
 • Undertak
 • Lättbalk
 • Fästreglar