Fasadbleck generellt

Fasadbleck generellt

← Tillbaka till Artiklar Fasadbleck generellt Fästbleck Vissa fasadbleck ska fästas i framkant med ett fästbleck. Var noga med vad handlingarna hänvisar till och se detaljritningarna. Gavlar Vissa fasadbleck ska avslutas med gavlar. Var noga med vad handlingarna...
Fönsterbleck

Fönsterbleck

← Tillbaka till ArtiklarFönsterbleckFästbleckNär du räknar på fönsterbleck ska du alltid ta med ett fästbleck. Anledningen till det är att i AMA Hus 18 står det angivet att fönsterbleck som har över 40mm anliggningsbredd mot underlaget ska ha fästbleck. I prislistan...
Droppbleck

Droppbleck

← Tillbaka till ArtiklarDroppbleckFästbleckDet förekommer ibland att man har fästbleck. Ta som regel att om det inte står i handlingarna att det ska vara med så räkna inte med det.GavlarDu får alltid två gavlar på varje droppbleck. Gavlarnas utformning varierar något...
Smyglister fönster

Smyglister fönster

← Tillbaka till Artiklar Smyglister fönster Hörn i överkant öppningar Vid alla fönster och dörrar då smyglisten ansluter i överkant får man ett hörn. Se till att du räknar med två stycken hörn i överkant per fönster/dörr och fyll i det i kalkylprogrammet. Skarvmetod...
Tröskelbleck

Tröskelbleck

← Tillbaka till ArtiklarTröskelbleckGavlarDu får alltid två gavlar på varje tröskelbleck. Enda undantaget är om det står i handlingarna att du ska falsa samman tröskelblecket med sockelblecket, mer om det längre ner. Gavlarnas utformning varierar lite beroende på vad...